Офіс великих платників податків
Державної податкової служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Організаційно-розпорядче управління

08.10.2020

Організаційно-розпорядче управління 28-10-01

 

Начальник управління забезпечення роботи:

 

Контактний телефон: тел. (044) 454 09 08

Адреса розташування:

 м. Київ, вул. Львівська площа,8


Структура організаційно-розпорядчого управління

Відділ організації та планування роботи

Відділ контролю

Відділ організації документування і роботи з документами

Відділ пресслужби

Відділ інформаційної політики та адміністрування субсайту

Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації

 Основні функції управління:

1.Здійснення організаційних та координаційних заходів щодо забезпечення оперативної взаємодії начальника Офісу великих платників податків ДПС зі структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами Офісу великих платників податків ДПС;

2.Консультативно-аналітичне забезпечення діяльності начальника Офісу великих платників податків ДПС;

3.Координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Мінфіну, керівництва ДПС та Офісу великих платників податків ДПС;

4.Організаційно-методичне забезпечення заходів з удосконалення чинної організаційної структури та оптимізації штатної чисельності структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДПС, упорядкування покладених на них функцій та процедур;

5.Розробка та затвердження в установленому порядку, методологічне супроводження Регламенту Офісу великих платників податків ДПС, контроль за його дотриманням;

6.Методологічне забезпечення поточного планування діяльності структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДПС, формування проектів поточних планів роботи Офісу великих платників податків ДПС на рік та півріччя, їх затвердження у встановленому порядку та доведення до виконавців;

7.Методологічне супроводження організації проведення апаратних нарад Офісу великих платників податків ДПС за участі керівників структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДПС, інших нарад;

8.Організаційно-методичне забезпечення діяльності Колегії Офісу великих платників податків ДПС;

9.Забезпечення контрольних повноважень начальника Офісу великих платників податків ДПС щодо виконання структурними та відокремленими структурними підрозділами Офісу великих платників податків ДПС завдань, визначених: законами України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, запитами і зверненнями народних депутатів України, дорученнями Міністра фінансів, наказами і розпорядженнями ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, протоколами апаратних нарад і засідань Колегії ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, відеоконференцнарад, оперативних (робочих) нарад, заслуховувань тощо та письмовими дорученнями керівництва ДПС, Офісу великих платників податків ДПС за встановленими термінами;

10.Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах та відокремлених структурних підрозділах Офісу великих платників податків ДПС;

11.Організація та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, дистанційного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами Офісу великих платників податків ДПС;

12.Забезпечення начальника Офісу великих платників податків ДПС інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень;

13.Участь у стратегічному плануванні розвитку ДПС;

14.Участь у розробці системи показників ефективності роботи (КРІ) територіальних органів ДПС;

15.Надання начальнику Офісу великих платників податків ДПС об’єктивних і незалежних висновків, пропозицій та рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

удосконалення системи управління;

16.Здійснення перевірок з окремих питань (крім перевірки питань щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства) за дорученням керівника Офісу великих платників податків ДПС;

17.Організація та здійснення електронного документообігу в Офісі великих платників податків ДПС;  

18.Організація роботи з документами, що мають гриф «Для службового користування»;

19.Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДПС;

20.Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції;

21.Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС та її територіальних органів;

22.Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової, митної політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет;

23.Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності Офісу ВПП;

24.Моніторинг та аналіз інформаційного простору;

 

25.Організація особистого прийому громадян посадовими особами Офісу великих платників та розгляду звернень громадян.

 

26.Забезпечення доступу до публічної інформації.

 

27.Організація діловодства та контроль за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.